door Pieter

Surfspot niet meer bereikbaar

Onze geliefde surfspot is niet meer bereikbaar. Inmiddels hebben we kennisgemaakt met de smalle grasstrook langs de weg om op te tuigen. Vol hondenpoep! Ondertussen is er door graafmachines een landtong op de oude stek gemaakt maar niet duidelijk wat hiervan de bedoeling is.

De volgende stappen zijn het oprichten van een surfvereniging om onze belangen te behartigen bij de gemeente, staatsbosbeheer en de ontwikkelaar.