door Pieter

Contact met Staatsbosbeheer

In de zoektocht naar een nieuwe surfspot aan de Zevenhuizerplas hebben we gisteren een lang telefoongesprek gehad met de rayon manager van Staatsbosbeheer.

Hij snapt het probleem dat we hebben en ze zijn bereid serieus naar een oplossing te kijken. Het helpt heel erg als we dat in verenigingsverband doen zei hij.

Voor de landtong aan de noordkant zijn officiële plannen om iets neer te zetten ten behoeve van recreatie. Binnenkort gaan we als kersvers bestuur kennis maken en het gesprek aan!

door Pieter

Surfspot niet meer bereikbaar

Onze geliefde surfspot is niet meer bereikbaar. Inmiddels hebben we kennisgemaakt met de smalle grasstrook langs de weg om op te tuigen. Vol hondenpoep! Ondertussen is er door graafmachines een landtong op de oude stek gemaakt maar niet duidelijk wat hiervan de bedoeling is.

De volgende stappen zijn het oprichten van een surfvereniging om onze belangen te behartigen bij de gemeente, staatsbosbeheer en de ontwikkelaar.